KOMMUNIKATION
Kontaktinformation och konversationer
KOMMUNIKATION

Kontaktinformation och konversationer

När du trycker på en kontakt på skärmen Kontakter öppnas skärmen för kontaktdetaljer och visar dig den information du lagrat eller länkat för denna kontakt.
Skärmen för kontaktdetaljer har följande flikar:

Information

Visar den information du har lagrat för kontakten. Kom i kontakt med kontakten direkt genom att trycka på någon av de visade metoderna. Om kontakten har ett lagrat jobbtelefonnummer trycker du på Ring - arbete.

Meddelanden

Visar dina utbytta SMS-meddelanden med kontakten. Du kan besvara kontaktens meddelande direkt från den här fliken.

E-post

Visar alla e-postmeddelanden du har fått från kontakten. Tryck på ett e-postmeddelande för att se det.

Från den här fliken kan du även direkt skapa ett nytt e-postmeddelande att skicka till kontakten.

Uppdateringar och händelser

Visar kontaktens uppdateringar och händelser från sociala nätverkskonton du har länkat som Facebook, Twitter och Flickr.

Om du ser ett meddelande om kontaktens födelsedag under avsnittet Händelser kan du trycka på meddelandet och välja hur du vill gratulera kontakten, till exempel genom att skriva i personens Facebook-logg.

Galleri

Visar den länkade kontaktens Facebook och Flickr-album och foton.

Samtalshistorik

Radar upp alla inkommande, utgående och missade samtal till och från kontakten.

Redigera en kontakts information

  1. Från startsidan trycker du på > Kontakter.
  2. På fliken Alla trycker du på och håller in gruppen och trycker sedan på Redigera kontakt.
    Obs!: Kontaktinformationen till dina Facebook- och Twitter-kontakter går inte att redigera.
  3. Ange den nya informationen för kontakten.
  4. Tryck på Spara.

Raderar kontakter

  1. Från startsidan trycker du på > Kontakter.
  2. På fliken Alla trycker du på och trycker sedan på Radera.
  3. Välj de kontakter som du vill ta bort och tryck på Radera.
  4. Tryck vid uppmaning på OK.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
394
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-chacha
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR