Importera kontakter från ditt SIM-kort

Importera kontakter från ditt SIM-kort

När du importerar SIM-kontakter kan du antingen lagra dem på HTC ChaCha eller lägga till dem bland dina Google-kontakter eller Exchange ActiveSync-kontakter om du har motsvarande konton.
  1. Från startsidan trycker du på > Kontakter.
  2. På fliken Alla trycker du på och sedan på Importera/Exportera > Importera från SIM-kort.
  3. Om du har Google eller Exchange ActiveSync-konton installerade på HTC ChaCha trycker du på typen för importerade kontakter.
  4. Gör något av följande:
    • Tryck på en eller flera SIM-kontakter som du vill importera.
    • Du kan importera alla kontakter genom att trycka på och trycka på Markera allt.
  5. Tryck på Spara.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt