Samtalstjänster

Samtalstjänster

HTC ChaCha kan länka direkt till mobiltelefonnätet och göra så att du får åtkomst till och kan ändra inställningarna för flera telefontjänster. Samtalstjänster kan innefatta vidarekoppla samtal, samtal väntar, röstbrevlåda med mera. Kontakta din mobiloperatör för att ta reda på vilka samtalstjänster som finns.
För att öppna samtalstjänster trycker du på på startsidan, och trycker sedan på Inställningar > Samtal.
Fasta nummer Begränsa utgående samtal till ett fast antal nummer. För att aktivera denna funktion måste du känna till ditt SIM-korts PIN2-kod.
Tjänst för röstbrevlådan Visar aktuell röstbrevlådetjänst som används.
Inställningar för röstbrevlådan Ange ett annat nummer till röstbrevlådan förutom röstbrevlådenumret på ditt SIM-kort.
Rensa meddelande om röstmeddelande Om du har ett meddelande på ett nytt röstmeddelande, kan du radera meddelandet med det här alternativet.
Telefoninställningar Ändra telefoninställningarna, t.ex. spara ett okänt kontaktnummer automatiskt när ett samtal med detta nummer avslutas.
Cell broadcast Aktivera eller inaktivera mottagning av cell broadcast-meddelanden.
Cell broadcast-inställningar Konfigurera kanaler och språk för cell broadcast-meddelanden.
Vidarekoppla samtal Välj hur du vill hantera upptaget, inget svar och abonnenten kan inte nås. Du kan också ställa in vidarekopplingsalternativ för alla inkommande samtal.
Inställningar för samtalsspärrar Välj om du vill blockera flera kategorier av inkommande och utgående samtal.
Ytterligare inställningar Aktivera eller inaktivera operatörstjänster såsom ett samtals-ID och samtal väntar.
Hemland Aktivera eller inaktivera funktionen Ringa hem.
Ringa hem Ange landsprefixet som automatiskt ska läggas till före de telefonnummer du ringer vid roaming.
Konton Lägg till, ändra eller ta bort Internetsamtalskonton. Du kan även välja om du vill ta emot inkommande Internetsamtal.
Använda Internetsamtal Välj om du vill använda Internetsamtal för alla samtal du gör, eller enbart för samtal till Internetadresser, eller om du vill bli tillfrågad varje gång vilket alternativ du föredrar.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt