KOMMA IGÅNG
Ordna eller dölja flikar i program
KOMMA IGÅNG

Ordna eller dölja flikar i program

Du kan ordna om flikarna i vissa av programmen för att prioritera de typer av information som du oftast använder eller ta bort de flikar som du inte använder.

 1. Öppna ett program som har de vanliga flikarna på skärmen (t.ex. biblioteksskärmen i Musik).
 2. Tryck och håll ned en flik. Lyft fingret när skärmen ändras och ett tomt område visas.
 3. Gör något av följande:
  Flytta en flik Tryck och håll ned den flik som du vill flytta och dra den sedan till dess nya position.
  Ta bort en flik Tryck och håll ned den flik du vill dölja och dra den sedan uppåt. När du ser den färgade rutan lyfter du fingret.
 4. Tryck på när du är klar.

Lägga tillbaka en flik

 1. Öppna programmet där du tidigare tagit bort flikar.
 2. Tryck och håll ned en flik. När skärmen ändras och vissa av de flikar du dolt visas lyfter du på fingret.
 3. Tryck och håll ned den flik du vill visa och dra den tillbaka ned dit där du vill placera den.
 4. Tryck på när du är klar.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
394
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-chacha
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR
topic_tag-personalizing-rearrange_app_tabs