Ordna om startsidan
Anpassa din Startsida

Ordna om startsidan

Ordna om startsidans paneler så att de stämmer med hur du vill använda dem. Du kan till exempel flytta panelerna med de widgetar, genvägar och mappar som du oftast använder närmare huvuddelen av startsidan.
Obs!: Miniatyren längst upp till vänster i hoppvyn är alltid huvudsidan av startsidan.
  1. Kläm ihop startsidan för att visa hoppvyn.
  2. Tryck och håll ned den miniatyr av startsidan som du vill flytta. HTC ChaCha vibrerar. Håll kvar fingret.
  3. Dra miniatyren till sitt nya läge och lyft sedan fingret.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt