Ansluta HTC ChaCha till en dator

Ansluta HTC ChaCha till en dator

När du ansluter HTC ChaCha till en dator via USB-kabeln öppnas skärmen Välj en anslutningstyp där du kan välja typ av USB-anslutning.
Välj bland följande val och tryck på Klart:
Bara ladda Välj det här alternativet om du bara vill ladda batteriet vid anslutning till datorn.
Diskenhet Det här läget är bara tillgängligt när det finns ett minneskort installerat i HTC ChaCha. Välj det här läget när du vill kopiera filer mellan telefonens lagringskort och datorn.

När läget Diskenhet är aktiverat medan HTC ChaCha är ansluten till datorn kan du inte använda programmen i HTC ChaCha för att komma åt minneskortet.

HTC Sync Markera det här alternativet för att synkronisera kontakter, kalender och annan information mellan din dator och HTC ChaCha.
USB-sammanlänkning När du inte har en Internetanslutning till datorn kan du välja det här läget för att dela HTC ChaChas mobila dataanslutning med datorn.
Internetpassage Om du inte har en dataanslutning eller inte har tillgång till ett trådlöst nätverk kan du välja det här läget för att dela datorns Internetanslutning med HTC ChaCha.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt