Batteri

Batteri

HTC ChaCha använder ett laddningsbart batteri. Hur länge batteriet räcker innan det behöver laddas beror på hur du använder HTC ChaCha. Det handlar bland annat om vilka funktioner och tillbehör du använder (om du exempelvis lämnar Bluetooth-anslutningen på så dras det mer ström). Att ringa långa telefonsamtal och surfa mycket drar mycket batteri. Tänk även på var du befinner dig: svag mottagning från mobilnätet och extrema temperaturförhållanden gör att batteriet arbetar hårdare.

Ta bort den tunna filmen från batteriet

Innan du tar telefonen ur kartongen för första gången måste du avlägsna den tunna filmen som sitter runt batteriet inuti telefonen.
 1. Ta bort locket på undersidan.
 2. Ta ut batteriet.
 3. Ta bort den tunna filmen från batteriet.

Ta ut batteriet

 1. Ta bort locket på undersidan.
 2. Lyft ut batteriet från den högra sidan.

Sätta i batteriet

 1. Ta bort locket på undersidan.
 2. Sätt i batteriet (med de blottade kopparkontakterna först) i batterifacket.

Ladda batteriet

Batteriet är delvis laddat vid leverans. Innan du startar och börjar använda HTC ChaCha bör du ladda batteriet. Vissa batterier fungerar bäst när de har laddats fullständigt och sedan laddats ur flera gånger.
Viktigt:
 • Batteriet sitter förinstallerat i HTC ChaCha vid leverans. En tunn film sitter mellan batteriet och batterifacket. Du måste ta bort den här filmen innan du kan ladda batteriet.
 • Batteriet får endast laddas med den nätadaptern och USB-synkkabeln som medföljer i kartongen.
 • Ta inte ut batteriet ur HTC ChaCha medan det laddas med nät- eller biladaptern.
 1. Anslut strömadaptern till USB-ingången.
 2. Koppla in nätadaptern till ett vägguttag för att börja ladda batteriet.
Medan batteriet laddas lyser meddelandelysdioden med fast orange sken. Lampan lyser grönt när batteriet är fulladdat.

När du laddar batteriet och HTC ChaCha är på visas en laddningsikon i statusfältet. När batteriet är helt laddat ändras laddningsikonen till en full batteriikon .

Obs!: Som en säkerhetsåtgärd slutar batteriet att laddas om det överhettas.
Närliggande ämnen
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt