Minneskort

Minneskort

Använd lagringskortet för att lagra dina foton, videoklipp och musik. Lagringskortet sitter förinstallerat i HTC ChaCha.

Ta bort minneskortet

Viktigt: Om din telefon är på måste du först "‍avmontera"‍ minneskortet innan du tar ut det så att filerna på minneskortet inte skadas eller korrumperas.
  1. Ta bort locket på undersidan.
  2. Ta ut batteriet.
  3. Tryck på minneskortet för att mata ut det från kortplatsen.
  4. För ut minneskortet från kortplatsen.

Avmontera minneskortet

Om du vill ta ut minneskortet medan HTC ChaCha är på måste du först avmontera minneskortet så att filerna på minneskortet inte skadas eller korrumperas.
  1. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar.
  2. Tryck på SD-kort och telefonlagr. > Montera bort SD-kort.

Sätta i minneskortet

  1. Ta bort locket på undersidan.
  2. Ta ut batteriet.
  3. Sätt i minneskortet i kortplatsen med guldkontakterna vända nedåt och tryck tills det kommer på plats med ett klick.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt