SIM-kort

SIM-kort

SIM-kortet innehåller ditt telefonnummer, serviceinformation och telefonbok/meddelandeminne. SIM-kort av såväl 1,8V som 3V-typ kan användas.

Sätta i SIM-kortet

  1. Ta bort locket på undersidan.
  2. Ta ut batteriet.
  3. Vänd SIM-kortets guldkontakter nedåt och dess avhuggna hörn inåt och för sedan in SIM-kortet på SIM-kortplatsen.

Ta ut SIM-kortet

Viktigt: Var noga med att alltid stänga av telefonen innan du tar ut SIM-kortet.
  1. Ta bort locket på undersidan.
  2. Ta ut batteriet.
  3. Tryck på SIM-kortet för att mata ut det från SIM-kortplatsen.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt