Ukoliko smatrate da je vaš rad kopiran na način koji predstavlja kršenje autorskih prava, molimo vas da o tome pismeno obavestite dole navedenom HTC agentu za autorska prava. Imajte na umu da HTC obezbeđuje sledeću proceduru po kojoj obaveštavate HTC da su autorska prava koja štite vaš materijal na Lokaciji možda povređena. Na sva druga pitanja, kao što su zahtevi za tehničku pomoć, nećete u ovom procesu dobiti odgovor.


Molimo dostavite sledeće informacije u pisanoj formi HTC agentu za autorska prava:


  1. Fizički ili elektronski potpis lica ovlašćenog da postupa u ime vlasnika autorskih interesa;
  2. Detaljan opis lokacije na kojoj je materijal za koji tvrdite da su povređena autorska prava postavljen na Lokaciji, tako da HTC možete da pronađe taj materijal;
  3. Vašu poštansku adresu, telefon i adresu e-pošte, tako da HTC može da vas kontaktira, ukoliko je potrebno, u vezi vašeg obaveštenja;
  4. Izjavu da u dobroj meri verujete da korišćenje materijala na način zbog koga se žalite nije ovlašćeno od strane vlasnika autorskih prava, njegovog zastupnika ili zakona; i
  5. Vašu izjavu, koju ste sačinili svesni kazne za krivokletstvo, da su informacije u vašem obaveštenju tačne i da ste vlasnik autorskih prava ili ste ovlašćeni da postupate u ime vlasnika autorskih prava.

Ako pristupate lokaciji iz Severne ili Južne Amerike, do HTC agenta za obaveštavanje o tvrdnji o kršenju autorskih prava na sajtu možete doći na sledeći način:


Agent za autorska prava; Odeljenje pravnih poslova
HTC America, Inc.
13920 SE Eastgate Way, Suite 400
Bellevue, WA 98005
Telefon: (425) 679-5318
Faks: (425) 861-1715


 

Ako pristupate lokaciji izvan Severne ili Južne Amerike, do HTC agenta za obaveštavanje o tvrdnji o kršenju autorskih prava na sajtu možete doći na sledeći način:


Agent za autorska prava; Odeljenje pravnih poslova
HTC Corporation
23 Xinghua Road,
Taoyuan District,
Taoyuan City 330, Taiwan
Telefon: +886-3-3753252
Faks: +886-3-3753251


Adresa e-pošte:Global-Copyright@htc.com