Ovaj Pravilnik ponašanja se odnosi na HTC lokaciju i bilo kakve forume zajednice, blogove ili ostale delove Lokacije (“komunikacione opcije”) koje vam dozvoljavaju da komunicirate sa HTC-om i javnošću. On se takođe odnosi na bilo koji deo Lokacije koji prikazuje vezu kao ovom Pravilniku ponašanja. Ovaj Pravilnik ponašanja se odnosi na opcije komunikacije kao “servise.” Pročitajte Pravilnik ponašanja i poštujte ga u vezi sa servisima koje možete koristiti.Kvalifikacije članova
Servisi su predviđeni za pojedince od 18 godina ili starije, osim ako nije navedeno drugačije za određeni servis. Kao korisnik servisa, vi ćete poštovati ovaj Pravilnik ponašanja i odgovorni ste za sve aktivnosti i sadržaje koje objavite/otpremite. Pored poštovanja ovog Pravilnika ponašanja, vi ste odgovori za poštovanje svih važećih lokalnih i nacionalnih zakona.


Zabranjene upotrebe


Nećete otpremati, objavljivati, emitovati, prenositi, distribuirati ili omogućiti distribuciju bilo kakvog sadržaja (uključujući tekst, slike, zvuk, video, podatke, informacije ili softver) ili drugačije koristiti ovaj servis na način da:


 • prikazuje golotinju bilo koje vrste, uključujući potpunu ili delimičnu golotinju ili golotinju ne-ljudskih oblika, kao što su karikature, fantastični likovi ili manga;
 • podstiče, predstavlja ili izražava pornografiju, opscenosti, vulgarnosti, psovke, mržnju, netrpeljivost, rasizam i nasilje;
 • lažno predstavlja izvor bilo čega što objavljujete ili otpremate, uključujući i lažno predstavljanje drugog pojedinca ili entiteta ili slati bilo kakve izmenjene, obmanjujuće ili lažne informacije o identitetu izvora;
 • pruža ili pravi veze ka eksternim lokacijama koje krše ovaj Pravilnik ponašanja;
 • uključuje sadržaj koji je zaštićen zakonima o zaštiti intelektualnog vlasništva, prava na privatnost ili objavljivanje ili bilo kojim važećim zakonom osim ako posedujete ili kontrolišete takva prava ili ste dobili potrebne saglasnosti i dozvole;
 • ima cilj da ugrozi ili iskoristi maloletnike na bilo koji način;
 • je napravljen da zahteva ili prikuplja lične informacije bilo kojih maloletnika (bilo koga ispod 18 godina), uključujući, ali ne ograničavajući se na: ime, adresu e-pošte, kućnu adresu, broj telefona ili ime njihove škole;
 • briše, neovlašćeno rukuje ili menja bilo koju informaciju, materijal ili sadržaj objavljen od strane bilo kog drugog lica ili entiteta;
 • ugrožava privatnost tako što pokušava da pribavi, prikupi, skladišti ili objavi privatne ili lične informacije, kao što su lozinke, informacije o nalogu, brojevi kreditnih kartica, adrese ili druge kontakt informacije bez njihovog znanja ili dobrovoljnog pristanka;
 • koji je nelegalan ili krši važeće lokalne i nacionalne zakone, uključujući se, ali bez ograničenja samo na dečiju pornografiju, bestijalnosti, incest, nelegalne droge, softversku pirateriju i uznemiravanje;
 • preti, prati, kleveta, vara, degradira, maltretira ili zastrašuje pojedinca ili grupu pojedinaca iz bilo kog razloga, uključujući bez ograničenja na starost, pol, invaliditet, etničku pripadnost, seksualnu orijentaciju, rasu ili religiju, ili podstiče ili ohrabruje bilo koga drugog da to učini;
 • šteti ili ometa, ili namerava da povredi ili ometa računar drugog korisnika ili da omogući vama ili drugima nelegalan pristup softveru ili zaobilaženje bezbednosti na web lokacijama ili serverima, uključujući, ali bez ograničenja na to, slanje neželjene pošte ili pokušaje sondiranja, analiziranja ili testiranja ranjivosti sistema ili mreže ili kršenje bezbednosnih mera ili mera provere identiteta.
 • preduzima bilo kakve akcije koje bi mogle da predstavljaju značajno opterećenje (kako je odredio HTC) za infrastrukturu bilo kojih HTC servisa, kao što su prenosi prevelike količine podataka ili zauzimanje propusnog opsega, preveliko skladište, hostovanje web servera, relejni server za ćaskanje na Internetu ili bilo koji drugi server i neuobičajene aktivnosti krajnjih korisnika;
 • šalje ili pokušava da pošalje neželjene poruke, uključujući promocije i reklame za proizvode ili usluge, "spam", "lančanu poštu" ili "đubre";
 • pristupa, neovlašćeno radi ili koristi ne-javne oblasti bilo kog servisa, računarskog sistema ili bilo koje HTC web lokacije ili nanese štetu HTC-ovom poslovanju, reputaciji, zaposlenima, objektima ili bilo kom drugom pojedincu;
 • pokuša da pristupi, pretraži i izdvoji podatke iz bilo kog servisa ili sa bilo koje HTC web lokacije korišćenjem bilo koje mašine, softvera, alata, agenta, robota, spajdera, skrapera, uređaja ili mehanizma koji nisu agenti za softver i pretraživanje koje je obezbedio HTC ili drugog globalno dostupnog web pregledača treće strane;
 • “okviri” bilo koji HTC servis ili bilo koju HTC web lokaciju ili na drugi način učini da izgleda kao da je u vezi sa HTC-om ili da ga je HTC dodelio vama zbog bilo kog razloga; ili
 • pokuša da imitira HTC zaposlenog, agenta, direktora, domaćina, administratora, moderatora, drugog korisnika ili bilo koju drugu osobu korišćenjem bilo kakvih sredstava.

Nećete koristiti nijedan oblik automatizovanog uređaja ili računarskog programa koji omogućava podnošenje objava bez izričite pismene saglasnosti HTC Corporation.


Prekid i otkazivanje


HTC zadržava pravo da prema sopstvenom nahođenju, bez obaveštenja, pregleda i ukloni korisnički sadržaj i da izbriše sadržaj i naloge korisnika. HTC zadržava pravo da prema sopstvenom nahođenju zabrani učesnike ili ukine pristup servisima.


Prava i odgovornosti


Savetujemo vam da ne delite informacije koje drugi mogu da koriste da bi vam naudili. Ohrabrujemo roditelje da budu svesni i pomognu u kontroli aktivnosti i sadržaja koji objavljuju njihova maloletna deca da bi bila bezbedna na mreži. HTC nije odgovoran za sadržaj bilo koje korisničke objave, listinga ili poruke. Odluka za gledanje sadržaja ili upuštanje sa drugima je vaša. Savetujemo vam da koristite svoj sud.
Vi ste odgovorni za zaštitu svog računara od ometanja, špijunskog softvera ili virusa koji se mogu sresti u stavkama preuzetih sa servisa. Preporučujemo vam da na računaru instalirate program za zaštitu od virusa i da ga održavate ažurnim.
HTC zadržava pravo da u bilo kom trenutku dopuni ili izmeni Pravilnik ponašanja ili bilo koji servis, bez prethodnog obaveštenja. Preporučujemo vam da redovno proveravate ove smernice kako biste bili sigurni u usklađenost.
Neke informacije koje dajete ili otpremate na servis mogu biti uskladištene van zemlje u kojoj boravite.


Zloupotrebe ovog Pravilnika ponašanja možete prijaviti na adresu global-privacy@htc.com


Sve aktivnosti servisa su regulisane i Uslovima i odredbama korporacije HTC Corporation HTC.COM USLOVI I ODREDBE poslednji put ažuriranih na dan July 20, 2011.