Vesti i preuzimanje
Preuzimanja
  • HTC Sync
    Možete koristiti HTC Sync™ za sinhronizovanje Outlook kontakata i kalendara ili Outlook Express kontakata (Android & HTC Smart) i sačuvanih veb stranica na vašem veb čitaču između vašeg kompjutera i telefona (Android). On vam omogućava instalaciju Android aplikacija trećeg lica na telefon i prenosi vaše fotografije, video snimke, dokumente, pesme i i plejliste na vaš telefon (Android).