Vesti i preuzimanje
Preuzimanja
  • Bezbednosna ispravka aplikacije
    HTC je razvio ažurnu verziju da bi povećao zaštitu korisnika od štetnih aplikacija koje se mogu slučajno preuzeti. Ovu ažurnu verziju će većina telefona primiti putem redovnog bežičnog ažuriranja i nadogradnje. Međutim, kod nekih telefona se ažurna verzija mora ručno učitati. Ako treba da ažurirate svoj telefon, kliknite na link za više informacija o ovom ažuriranju.
  • Bezbednosna ispravka aplikacije
    HTC je razvio ažurnu verziju da bi povećao zaštitu korisnika od štetnih aplikacija koje se mogu slučajno preuzeti. Ovu ažurnu verziju će većina telefona primiti putem redovnog bežičnog ažuriranja i nadogradnje. Međutim, kod nekih telefona se ažurna verzija mora ručno učitati. Ako treba da ažurirate svoj telefon, kliknite na link za više informacija o ovom ažuriranju.
  • HTC Sync
    Možete koristiti HTC Sync™ za sinhronizovanje Outlook kontakata i kalendara ili Outlook Express kontakata (Android & HTC Smart) i sačuvanih veb stranica na vašem veb čitaču između vašeg kompjutera i telefona (Android). On vam omogućava instalaciju Android aplikacija trećeg lica na telefon i prenosi vaše fotografije, video snimke, dokumente, pesme i i plejliste na vaš telefon (Android).