Synchronizing another device with your computer

Există funcţii avansate de calcul în aplicaţia Calculator?

Da. Când întoarceţi telefonul în orientarea vedere în timp ce utilizaţi aplicaţia Calculator se vor afişa funcţiile avansate ale calculatorului.
0 ljudi smatra da je ovo korisno