Using the Clock

De Modul de economisire a energiei şi Modul de economisire extremă a energiei nu pot fi selectate (apar în gri)?

Acest lucru se întâmplă când porniţi modul Performanţă mare, în secţiunea Opţiuni dezvoltator din Setări.

Modul performanţă mare consumă mai multă energie de la baterie pentru a maximiza performanţele procesorului CPU. În acest mod nu sunt disponibile Modul de economisire a energiei şi Modul de economisire extremă a energiei. Pentru a folosi aceste moduri, opriţi modul Performanţă mare.

0 ljudi smatra da je ovo korisno