Forwarding a message

Cum partajez conexiunea la Internet a telefonului meu cu alte dispozitive?

Puteţi partaja conexiunea de date a telefonului dvs. prin USB, Wi‍-Fi sau Bluetooth.

Accesaţi Setări, apăsaţi Mai multe > Partajare reţea mobilă şi apoi alegeţi dacă partajaţi prin utilizare ca modem USB, hotspot Wi‍-Fi portabil sau utilizare ca modem Bluetooth.

Notă:
  • Este necesară o conexiune de date, cum ar fi 3G. Contactaţi operatorul dvs. de telefonie mobilă pentru informaţii despre tarifele de date. Utilizarea prelungită a conexiunii de date, Wi‍-Fi sau Bluetooth poate consuma bateria mai rapid.
  • Unele funcţii pot să nu fie disponibile pe toate telefoanele.
0 ljudi smatra da je ovo korisno