Adding a Microsoft Exchange ActiveSync account

Mieszkam w gorącym/ciepłym klimacie. Czy będzie to miało wpływ na baterię?

Gorące środowisko może spowodować szybsze osiągnięcie niebezpiecznych temperatur pracy. Nie należy pozostawiać telefonu na dłuższy czas w bezpośrednim świetle słonecznym. Jeśli telefon nagrzeje się i trzymanie go zacznie sprawiać dyskomfort, wyłącz telefon i poczekaj, aż ostygnie przed jego ponownym użyciem.
0 ljudi smatra da je ovo korisno