KOMUNIKACIJA
Adding a Microsoft Exchange ActiveSync account
KOMUNIKACIJA

Mieszkam w gorącym/ciepłym klimacie. Czy będzie to miało wpływ na baterię?

Gorące środowisko może spowodować szybsze osiągnięcie niebezpiecznych temperatur pracy. Nie należy pozostawiać telefonu na dłuższy czas w bezpośrednim świetle słonecznym. Jeśli telefon nagrzeje się i trzymanie go zacznie sprawiać dyskomfort, wyłącz telefon i poczekaj, aż ostygnie przed jego ponownym użyciem.
 
ljudi smatra da je ovo korisno
Na padajućem meniju izaberite problem:
395
rs
58
*Ovde unesite svoj komentar...
htc-flyer
Hvala!
POVEZANI ČLANCI