Tweeting in Friend Stream

Dlaczego moje wydarzenia kalendarzowe nie są wyświetlane?

Jeśli nie możesz znaleźć wydarzeń ze swoich kont e-mail lub sieci społecznościowych w aplikacji Kalendarz, sprawdź, czy w menu Ustawienia włączona jest opcja Synchronizacja kalendarza.
  1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję Konta i synchronizacja.
  2. Stuknij typ konta. Jeśli obsługiwanych jest wiele kont (np. Exchange ActiveSync), stuknij konto, które chcesz zsynchronizować.
  3. Wybierz opcję Kalendarz, a następnie stuknij kolejno pozycje > Synchronizuj teraz.
0 ljudi smatra da je ovo korisno