Using Friend Stream

Czy mogę pobrać aplikację TV i używać jej na moim telefonie HTC?

Tak, o ile kupiono HTC Mini‍+ do użytku z telefonem HTC. Jeśli telefon nie jest wyposażony we wbudowany czujnik podczerwieni, można sparować HTC Mini‍+ z telefonem i używać HTC Mini‍+ jako pilota telewizora.

Zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika HTC Mini‍+, gdzie znajdują się instrukcje dotyczące pobierania i instalacji aplikacji TV w telefonie.

0 ljudi smatra da je ovo korisno