Synchronizing with a Google Account

Czy można przełączyć aparat do trybu gotowości w celu oszczędzania energii; jak to zrobić?

Tak. Czekając na kolejną okazję do zrobienia zdjęcia, naciśnij przycisk ZASILANIE w celu włączenia trybu uśpienia. Aby wykonać kolejne zdjęcie, ponownie naciśnij przycisk ZASILANIE.

Nawet w przypadku ustawienia blokady ekranu z poświadczeniami telefon pominie ekran zabezpieczeń i od razu uruchomi aplikację Aparat. Dopiero po zamknięciu aplikacji Aparat konieczne będzie zniesienie blokady ekranu.

0 ljudi smatra da je ovo korisno