Sharing media on your home network

Jak zapisać pliki na karcie microSD zamiast w pamięci telefonu?

Niektóre aplikacje można skonfigurować w taki sposób, aby pliki były zapisywane na karcie microSD.
  1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję Pamięć.
  2. Stuknij pozycję Ustawienia pamięci.
  3. Aby ustawić zapisywanie na karcie microSD dla wszystkich aplikacji z listy, stuknij kolejno pozycje Aktualizuj wszystkie > Pamięć karty SD. Lub stuknij jedną z aplikacji, a następnie stuknij pozycję Pamięć karty SD.
0 ljudi smatra da je ovo korisno