Sharing music using Bluetooth

Ekran się nie obraca?

Jeśli ekran nie zmienia orientacji po obróceniu telefonu na bok, upewnij się najpierw, że zaznaczono opcję Autoobracanie ekranu w pozycji Ustawienia > Ekran. Jeśli opcja Autoobracanie ekranu jest zaznaczona, wykonaj ponowną kalibrację ekranu, jeśli jego orientacja nie jest dostosowywana do sposobu trzymania telefonu.
  1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję Ekran.
  2. Stuknij pozycję Kalibracja czujnika G-Sensor.
  3. Umieść telefon na płaskiej powierzchni, a następnie stuknij Kalibrowanie.
  4. Po zakończeniu ponownej kalibracji stuknij pozycję OK.
0 ljudi smatra da je ovo korisno