Creating a playlist

Nie pamiętasz schematu odblokowania ekranu?

Jeżeli nie pamiętasz schematu odblokowania ekranu, możesz podjąć pięć prób odblokowania telefonu. Jeżeli żadna z nich się nie powiedzie, możesz odblokować telefon, wprowadzając swoją nazwę użytkownika i hasło konta Google.
  1. Na ekranie zabezpieczeń wprowadź schemat odblokowania.
  2. Po piątej próbie i wyświetleniu monitu o odczekanie 30 sekund stuknij przycisk OK.
  3. Jeśli wyświetlacz zgaśnie, naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć go z powrotem, a następnie odblokuj ekran.
  4. Gdy pojawi się przycisk Nie pamiętasz wzoru?, stuknij go.
  5. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do konta Google, a następnie dotknij Zaloguj się. Zostanie wyświetlony monit o wybranie nowej blokady ekranu. Jeśli nie chcesz już używać blokady ekranu, naciśnij przycisk , aby zamknąć ekran Zabezpieczenia.
0 ljudi smatra da je ovo korisno