About Notes

Kan jeg laste ned og bruke TV-appen på min HTC-telefon?

Ja, hvis du har kjøpt HTC Mini‍+ for bruk sammen med HTC-telefonen. Hvis telefonen ikke har en innebygd infrarød sensor, kan du pare HTC Mini‍+ med telefonen og bruke HTC Mini‍+ som TV-fjernkontroll.

Se brukerhåndboken for HTC Mini‍+ hvis du vil vite hvordan du laster ned og installerer TV-appen på telefonen.

0 ljudi smatra da je ovo korisno