Choosing your pen type, color, and stroke

Når jeg oppretter mitt tilpassede linsefilter, spiller filtrenes rekkefølge noen rolle?

Ja. Rekkefølgen av filtrene kan endre det endelige bilderesultatet.
0 ljudi smatra da je ovo korisno