Viewing bookmarks and previously visited pages

Har HTC-telefonen min en dedikert kameraknapp?

Nei, men du kan konfigurere VOLUM-knappene tilsvarende fysiske lukker- eller zoomeknapper.

Hvis du vil ha flere detaljer, se kamerakapittelet i brukerhåndboken eller anvisninger.

0 ljudi smatra da je ovo korisno