Using sound sets

Jeg sendte noen filer via Bluetooth til datamaskinen. Hvor er de?

Når du sender informasjon ved hjelp av Bluetooth, avhenger lagringsplasseringen av typen informasjon og mottaksenheten. Hvis du sender en kalenderhendelse eller kontakt, blir elementet normalt lagt til direkte i det tilsvarende programmet på mottaksenheten.

Hvis du sender en annen filtype til en Windows-datamaskin, blir den normalt lagret i Bluetooth Exchange-mappen blant dine personlige dokumentmapper.

  • I Windows XP kan banen være: C:\Documents and Settings\[ditt brukernavn]\Mine dokumenter\Bluetooth Exchange
  • I Windows Vista kan banen være: C:\Brukere\[ditt brukernavn]\Dokumenter
  • I Windows 7 kan banen være: C:\Brukere\[ditt brukernavn]\Dokumenter\Bluetooth Exchange-mappen
  • I Windows 8 kan banen være: C:\Brukere\[ditt brukernavn]\Dokumenter

Hvis du sender en fil til en annen enhet, kan lagringsplasseringen avhenge av filtypen. Hvis du for eksempel sender en bildefil til en annen mobiltelefon, kan den lagres i en mappe kalt "‍Bilder"‍.

0 ljudi smatra da je ovo korisno