Rešenja za jednostavan prenos

Sada lakše nego ikada možete da prenesete sadržaj i podešavanja na HTC telefon.

Naši alati za podršku čine ceo proces brzim i jednostavnim:

 • Prenesite sva podešavanja
 • Podesite i konfigurišite novi HTC telefon
 • Kreirajte u oblaku rezervnu kopiju sadržaja i podesite dnevno automatsko kreiranje rezervnih kopija

Prenos podataka

Saznajte kako

Prenos podataka

Sa starog Android telefona na novi HTC pametni telefon

Pomoću HTC Transfer Tool aplikacije možete da prenesete sadržaj sa starog Android telefona na novi HTC telefon.

Preuzmite HTC Transfer Tool iz prodavnice Google Play na novi telefon, pokrenite i pratite uputstva navedena na ekranu. Za svega nekoliko minuta prenećete celokupan sadržaj!

 • Kontakti, podešavanja i brojevi se automatski učitavaju
 • Fotografije, video zapisi i kompletna galerija sa kamere mogu da se prenesu za nekoliko sekundi
 • Muzika se prenosi jednim pritiskom na dugme
 • Tekstualne poruke se automatski prebacuju
 • Obeleživači i prečice do sajtova se direktno prenose
 • Kalendari se prebacuju za nekoliko sekundi

Prenos podataka

Sa iPhone-a na HTC telefon

Koristite HTC Sync Manager: povežite iPhone i HTC telefon sa računarom, otvorite HTC Sync Manager i kliknite na „iPhone prenos“.

iTunes: Učitajte iTunes muziku i liste za reprodukciju sa računara direktno na novi HTC telefon (izuzimajući zaštićenu muziku).

 • Kontakti, brojevi i podešavanja telefona će biti učitani na novi HTC telefon
 • Fotografije, video zapisi i kompletna galerija mogu da se prenesu za nekoliko sekundi
 • Tekstualne poruke će biti jednostavno premeštene
 • Obeleživači i prečice biće direktno preneti
 • Pozadina će se automatski učitati
 • Kalendari se prebacuju za nekoliko sekundi

Prenos podataka

Sa drugih telefona na novi HTC pametni telefon

Koristite Bluetooth za prenos kontakata sa starog Windows, Blackberry ili drugog telefona na novi HTC telefon pomoću funkcije Bluetooth prenos.

Kreiranje rezervne kopije i obnavljanje mog novog HTC telefona

Uz funkciju „HTC kreiranje rezervne kopije“, vaši nalozi, aplikacije, obeleživači, izgled početnog ekrana, postavke i vidžeti se čuvaju u oblaku i mogu se lako obnoviti na novom HTC telefonu u slučaju da izgubite, razbijete ili nadogradite telefon koji imate. Možete čak i da podesite dnevno kreiranje rezervnih kopija!

Brzo i lako podešavanje

Koristite računar za podešavanje e-pošte, personalizovanje pozadine i melodija zvona, pronalaženje aplikacija, a zatim podešavanja pošaljite na novi HTC telefon.

Nazad na vrh