U kompaniji HTC® smo posvećeni stvaranju inovativnih proizvoda na odgovoran način – poštujući ljude, zajednice u kojima radimo i životnu sredinu. Naši globalni standardi korporativne odgovornosti i ciljevi održivosti su osmišljeni da bi se:

 • stvorilo održivo, isplativo radno okruženje u kom zaposleni napreduju.
 • na najmanju moguću meru sveo naš uticaj na životnu sredinu dok uvodimo proizvode na tržište.
 • održao odgovoran lanac snabdevanja koji ima minimalan uticaj na životnu sredinu kao i baza dobavljača za proizvodnju koja podržava naše očekivane korporativne i društvene standarde i njih se pridržava.

Ljudi

Naš poslovni uspeh i mogućnost za uvođenje inovacija su direktno povezani sa blagostanjem naše najdragocenije imovine, naših zaposlenih. Karakter naše kompanije i sposobnost stvaranja održivog, isplativog radnog okruženja je definisan ličnim integritetom i poštenjem naših zaposlenih, jer nastojimo da se pridržavamo odgovornih, poštenih i moralnih poslovnih praksi.

 • Ljudska prava

  Posvećeni smo odbrani osnovnih principa ljudskih prava za sve naše radnike. Konkretno, kada je reč o našim fabričkim radnicima, naše poštovanje zaštite i očuvanja ljudskih prava se zasniva na principima navedenim u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija. Naš odnos sa našim zaposlenima, klijentima i dobavljačima, kao i sa zemljama i zajednicama u kojima poslujemo, odražava principe navedene u nastavku koji se na to odnose. Pored toga, promovišemo slobodan izbor zaposlenja i zabranjujemo uznemiravanje i diskriminaciju.

  Radno vreme

  Nastojimo da za naše zaposlene obezbedimo uravnotežen radni raspored, usklađen sa lokalnom radnom praksom. Kada je reč o našim fabričkim radnicima, sledimo standarde koje je ustanovila Građanska koalicija elektronske industrije da bismo ograničili prekomerni prekovremeni rad. Dobavljači za proizvodnju su obavezni da se pridržavaju našeg Kodeksa ponašanja dobavljača i obezbede najmanje 24 uzastopnih sati odmora tokom svakog perioda od sedam dana.

  Zdravlje i bezbednost

  Nastojimo da stvorimo zdravo i bezbedno radno okruženje za naše zaposlene. Na primer, naši fabrički radnici imaju stalnu obuku iz oblasti bezbednosti i zaštite zdravlja neophodnu za njihova radna mesta, a našim proizvodnim postrojenjima se pomno upravlja pravilnim projektovanjem, inženjerskim i administrativnim kontrolama, preventivnim održavanjem i uspostavljanjem procedura za bezbedan rad. Inspekcije se obavljaju redovno.

  Naše smernice o zdravlju i bezbednosti se ažuriraju na godišnjem nivou kako bi odražavale aktuelne zdravstvene i bezbednosne uslove. Smernice obuhvataju upravljanje opasnim materijalima i doprinose smanjenju povreda na radnom mestu i količine opasnih materijala. Na osnovu dobijenog sertifikata OHSAS18001:2007 za sistem upravljanja profesionalnim zdravljem i bezbednošću, primenili smo i automatizaciju određenih delova procesa sklapanja u sopstvenim fabrikama kako bismo smanjili opasnost od povreda usled ponavljanog naprezanja.

  Ključne komponente naših smernica o zdravlju i bezbednosti:

  • Obezbeđivanje odgovarajućih kontrola, bezbednih radnih procedura, preventivnog održavanja, zaštitne opreme i drugih zaštitnih mera kako bi se smanjili rizici po zdravlje i bezbednost na radnom mestu.
  • Razvijanje smernica za odgovor u slučaju hitnih situacija kako bi se zaposleni obučili, obavestili i evakuisali u slučaju hitnih situacija.
  • Podsticanje zaposlenih u fabrikama da učestvuju u velnes programima koje sponzoriše kompanija. U našim proizvodnim postrojenjima na Tajvanu i u Kini trenutno nudimo članstvo u teretani, zdravstvene konsultacije u samim fabrikama i usluge provere zdravstvenog stanja.

  Zabrana diskriminacije i uznemiravanja

  Raznovrsnost je osnovna vrednost naše globalne korporativne kulture. Ona nam pomaže da zadovoljimo promenljive potrebe naših klijenata, zajednica i partnera. Mi smo kompanija koja pruža jednake mogućnosti za zapošljavanje i prilikom zapošljavanja i u pogledu odnosa prema zaposlenima ne vršimo diskriminaciju prema rasi, polu, uzrastu, fizičkom ili mentalnom invaliditetu, religiji, nacionalnom poreklu niti bilo kojoj drugoj karakteristici koja je zaštićena važećim zakonima.

  Zabrana dečjeg rada

  Dečji rad je veoma ozbiljno pitanje i mi preduzimamo preventivne mere da bismo sprečili korišćenje rada maloletnika u našim proizvodnim postrojenjima, kao i u postrojenjima naših dobavljača za proizvodnju. Prilikom zapošljavanja zahtevamo dostavljanje dokaza o uzrastu kako bismo se uverili da ispunjavamo sve lokalne zakone i zahteve o radu. Naš Kodeks ponašanja dobavljača za dobavljače za proizvodnju ograničava svaki vid nepravedne radne prakse i jasno artikuliše naše očekivanje da svi fabrički radnici zadovoljavaju zakonski propisan uzrast za rad. Pored toga, redovno sprovodimo provere radnika i saopštavamo naša očekivanja o pravednoj radnoj praksi našim dobavljačima za proizvodnju.

Životna sredina

Cilj nam je da neprekidno pronalazimo inovativne načine za smanjenje potrošnje energije, uklanjanje otpada i ponovnu upotrebu materijala kako bismo na najmanju moguću meru sveli naš uticaj na životnu sredinu i razvili održivi ekološki otisak.

 • Korišćenje energije i emisija

  Da bismo smanjili emisiju i naš otisak ugljenika, projektovali smo veoma kratak lanac snabdevanja, tako da se fabrike većine naših dobavljača nalaze blizu naših glavnih proizvodnih lokacija u Taojuanu, Tajvan i Šangaju, Kina. Naši inženjeri i projektanti su usredsređeni na projektovanje uređaja koji su energetski efikasniji. Pored toga, u našom Kodeksu ponašanja dobavljača namećemo primenu standarda našim dobavljačima za proizvodnju i proveravamo primenu u praksi odredbi o zaštiti životne sredine tokom kontrole tih dobavljača. Takođe nadgledamo naše izvore i emisiju gasova koji izazivaju efekat staklene bašte u skladu sa standardima ISO 14064-1.

  Upravljanje štetnim supstancama i materijalima

  Pravilno upravljanje otpadom, hemikalijama i drugim materijalima je od kritične važnosti za zaštitu životne sredine i zdravlje i bezbednost zaposlenih u našim fabrikama. Od naših dobavljača za proizvodnju zahtevamo da se pridržavaju važećih zakona i industrijskih standarda, kao što je Ograničenje upotrebe određenih opasnih materija u električnoj i elektronskoj opremi. Sprovodimo nekoliko programa posvećenih obezbeđivanju pravilnog upravljanja i kontrole otpadnih materijala, uključujući kontrole usklađenosti dobavljača, inspekcije fabrika i bezbedno skladištenje i upravljanje hemikalijama i otpadnim materijalima. Takođe smo primenili sistem za inspekciju koji koristi hemijsku i fizičku analizu i prikupljanje dokumenata u celom lancu snabdevanja kako bi se smanjile ili u potpunosti uklonile supstance štetne po životnu sredinu.

  Ponovna upotreba i recikliranje

  Smanjenje količine otpada za nas počinje smanjenjem stvaranja otpada na izvoru. Posvećeni smo smanjenju količine industrijskog otpada iz naših proizvodnih procesa i povećanju recikliranja resursa. Ova posvećenost za rezultat ima održavanje prosečne godišnje stope recikliranja proizvodnog otpada od 60 procenata. U direkcijama kompanije HTC, sav otpadni i materijal za pakovanje, kao što su kartonske kutije, kontejneri i plastični materijal za pakovanje, se prikuplja i razdvaja radi recikliranja. Pored toga, tragamo za načinima da smanjimo količinu otpada, kao što je primena programa povraćaja u SAD, koji omogućava potrošačima da besplatno vrate korišćene elektronske uređaje radi ponovne upotrebe ili recikliranja i uvođenje pilot programa za uklanjanje punjača uređaja iz prodajnih pakovanja.

  Upravljanje i izveštavanje u oblasti zaštite životne sredine

  Dobili smo niz ISO 14000 sertifikata za upravljanje u oblasti životne sredine kako bismo neprekidno smanjivali naš uticaj na životnu sredinu i bili usklađeni sa važećim zakonima, propisima i drugim standardima za zaštitu životne sredine. Posedujemo sledeće sertifikate:

  • ISO 14001:2004 za postavljanje kriterijuma za sistem upravljanja zaštitom životne sredine, koji obuhvata smanjivanje troškova upravljanja otpadom i uštedu potrošnje energije i materijala.
  • ISO 14064-1:2006 za izveštavanje o emisiji i uklanjanju gasova koji izazivaju efekat staklene bašte, što obuhvata zahteve za dizajniranje, razvoj, upravljanje, izveštavanje i verifikaciju našeg inventara gasova koji izazivaju efekat staklene bašte.
  • ISO 50001:2011 za promovisanje neprekidnog unapređenja uštede energije, što obuhvata usklađenost sa pravnim i regulatornim zahtevima i najuspešnije primene u praksi mera energetske efikasnosti.
  • IECQ QC 080000 HSPM za održavanje dizajna proizvoda i proizvodnih procesa oslobođenih opasnih supstanci, što obuhvata usklađenost sa zakonima i industrijskim standardima i minimalan uticaj na životnu sredinu.

Lanac snabdevanja

Kao uslov rada sa nama, zahtevamo od naših dobavljača za proizvodnju da se pridržavaju principa i standarda Kodeksa ponašanja dobavljača kompanije HTC u pogledu ljudi, zdravlja i bezbednosti i zaštite životne sredine. Preuzmite naš Kodeks ponašanja dobavljača da biste saznali više. Sprovodimo redovne kontrole naših dobavljača za proizvodnju kako bismo osigurali usklađenost i pažljivo nadgledamo svakog dobavljača za koga se smatra da je u opasnosti da prekrši naš Kodeks ponašanja.

 • Kodeks ponašanja dobavljača

  HTC-ov Kodeks ponašanja dobavljača (Kodeks) opisuje naše zahteve korporativne i društvene odgovornosti koje moraju da ispune dobavljači za proizvodnju. Kao uslov poslovanja sa kompanijom HTC, očekujemo od naših dobavljača za proizvodnju (i njihovih dobavljača) da prihvate i primene ove zahteve i obezbede odgovornu poslovnu praksu. Redovno procenjujemo usklađenost sa ovim zahtevima i uzimamo u obzir usklađenost sa njima prilikom izbora partnera.

  Zahtevi koji se odnose na rad, zaštitu životne sredine, zdravlje i bezbednost i etiku navedeni u Kodeksu su u skladu sa međunarodno priznatim standardima koje su ustanovili Građanska koalicija elektronske industrije, Ujedinjene nacije i Međunarodna organizacija rada. Naš Kodeks pokriva:

  • Radna i ljudska prava, uključujući sprečavanje dečjeg rada i nedobrovoljnog rada, pošten odnos, slobodu udruživanja i usklađenost sa propisima.
  • Praksu iz oblasti zaštite zdravlja i bezbednosti, uključujući planiranje pripremljenosti za hitne situacije i smernice o bezbednosti na radu.
  • Smernice o zaštiti životne sredine, uključujući sprečavanje zagađenja, upravljanje otpadom i usklađenost sa propisima.
  • Etiku i integritet, uključujući smernice o nekonfliktnom eksploatisanju mineralnih bogatstava, privatnost i poštenu poslovnu praksu.
  • Sistem upravljanja, uključujući usklađenost sa zakonima i propisima, kontrole i procenu i dokumentaciju.

  Program kontrole dobavljača

  Kontrole dobavljača za proizvodnju su kritična komponenta obezbeđivanja integriteta našeg lanca snabdevanja. Shodno tome, aktivno upravljamo procesom kontrole i imamo namenski tim za kontrolu dobavljača koji odlazi na lokacije dobavljača za proizvodnju kako bi se uverio da zadovoljavaju lokalne regulatorne zahteve i da su usklađeni sa našimKodeks ponašanja dobavljača. Naš tim za kontrolu dobavljača je odgovoran za redovno kontrolisanje naših dobavljača za proizvodnju, uključujući usklađenost sa zahtevima koji se odnose na radnu snagu, zaštitu životne sredine i zdravlje i bezbednost. Sledimo industrijski priznate i međunarodno prihvaćene standarde kao što su smernice ustanovljene za elektronske kompanije od strane Građanske koalicije elektronske industrije. Dobavljači koji su identifikovani kao entiteti koji imaju problema sa usklađenošću se o tome obaveštavaju i odmah im se nalaže da naprave planove rešavanje identifikovanih problema.

  Odgovorno eksploatisanje

  Naše smernice eksploatacije zahtevaju da se sirovine korišćene u našim proizvodima izdvajaju, obrađuju i proizvode na odgovoran način, dosledan našim smernicama o zaštiti životne sredine i etici. Korišćenje mineralnih bogatstava iz konfliktnih regiona u elektronskoj industriji je ozbiljan problem. Kao član Građanske koalicije elektronske industrije, prihvatamo Kodeks ponašanja Građanske koalicije elektronske industrije, kojim se od učesnika zahteva da usvoje smernice o eksploataciji koje će obezbediti da se tantal (poznat i kao koltan), kalaj, tungsten i minerali zlata korišćeni u proizvodima ne doprinose naoružanim grupama koje krše ljudska prava u Demokratskoj Republici Kongo i okolnoj oblasti. Pošto je praćenje porekla i dalje teško, kompanija HTC je u potpunosti prestala da eksploatiše mineralna bogatstva iz Demokratske Republike Kongo i regiona Centralne Afrike. Kao uslov poslovanja sa kompanijom HTC, naši dobavljači moraju da prihvate i usvoje naše smernice o odgovornoj eksploataciji. Praksu eksploatacije mineralnih bogatstava naših dobavljača proveravamo kroz naš program kontrole dobavljača.

Zajednica

Da biste bili dobar globalni građanin, prvo morate biti dobar lokalni građanin. Podržavamo niz programa u našim zajednicama koji obuhvataju škole i obrazovanje, zaštitu životne sredine, kulturu i umetnost i volonterske usluge. Na primer:

 • Na Tajvanu, preko HTC fondacije, zaposleni u našim direkcijama promovišu programe razvoja ličnosti i kurseve za decu i tinejdžere, kao deo nastojanja da se podstakne aktivno učešće u civilnom društvu. Od 2008. godine obrazovni projekat fondacije Pan Shi (u prevodu “Temelj”) je obezbedio ukupno 24 miliona NT$ u vidu sredstava, obuke i stipendija za 100 različitih škola i 68.000 nastavnika i učenika širom Tajvana.
 • U partnerstvu sa organizacijom Vizija sveta Tajvan obezbeđuje sredstva za obrazovanje dece iz porodica sa niskim primanjima u Centralnoj Americi i Africi.
 • U Severnoj Americi, američke direkcije sponzorišu Bellevue Boys and Girls Club i doprinose centru TXL (Teen Excellence) Center koji srednjoškolcima i studentima obezbeđuje tehnološke veštine i kreativnost.
 • Takođe obezbeđujemo veliki broj stipendija za studente iz porodica sa niskim primanjima u udaljenim regionima na severozapadu Kine, provinciji Sečuan, provinciji Liaoning i provinciji Kingai, i to radimo od 2007. godine.