Crearea unei sarcini de efectuat noi

Crearea unei sarcini de efectuat noi

Sarcinile de efectuat sunt afişate în calendar, alături de întâlniri.
Important: Puteţi crea sarcini de efectuat numai în conturile Microsoft şi Outlook (Exchange ActiveSync).
  1. În aplicaţia Calendar, glisaţi degetul spre stânga sau spre dreapta pentru a accesa lista sarcini de efectuat.
  2. Apăsaţi .
  3. Dacă aveţi mai multe conturi, selectaţi contul în care doriţi să adăugaţi sarcina de efectuat.
  4. Completaţi detaliile aferente sarcinii, precum subiectul, data de finalizare şi altele.
  5. Pentru a seta un memento, activaţi opţiunea Memento şi selectaţi o dată şi o oră.
  6. Apăsaţi pentru a salva.
Dacă aţi setat o dată de finalizare, veţi vedea sarcina de efectuat în vizualizarea agendă a datei respective. Veţi vedea sarcina de efectuat şi în vizualizarea zi corespunzătoare datei şi orei mementoului selectat.
0 persoane l-au considerat util