Setări & Servicii
Wi‑Fi
Setări & Servicii

Wi-Fi

Pentru a utilizaWi-Fi, trebuie să accesaţi un punct de acces wireless, denumit şi „hotspot”. Disponibilitatea şi puterea semnalului Wi-Fi va varia în funcţie de obiectele, cum ar fi clădirile sau un simplu perete între camere, prin care semnalul Wi-Fi trebuie să treacă.

Conectarea la o reţea Wi-Fi

 1. Pe ecranul de start, glisaţi spre stânga.
 2. Apăsaţi Setări > Wi-Fi.
 3. Atingeţi comutatorul Reţea Wi-Fi activată/dezactivată pentru a activa Wi-Fi.

  Apoi veţi vedea o listă de reţele wireless disponibile.

 4. Apăsaţi reţeaua wireless la care doriţi să vă conectaţi.
  • Dacă aţi selectat o reţea deschisă, telefonul va fi conectat automat la reţea. (Unele reţele Wi-Fi, precum cele pe care le puteţi găsi în cafenele, restaurante, hoteluri sau în alte locaţii pot necesita introducerea unei parole în browserul Web înainte să vă puteţi conecta.)
  • Dacă aţi selectat o reţea securizată, introduceţi parola obligatorie şi apoi apăsaţi efectuat.

Când sunteţi conectat la o reţea wireless, pictograma Wi-Fi conectat apare în bara de stare şi afişează puterea semnalului (indicată de numărul de benzi care se aprind).

La următoarea conectare la aceeaşi reţea wireless securizată, nu vi se va mai solicita să introduceţi parola sau alte informaţii de securitate, decât dacă efectuaţi o resetare din fabrică.

Conectarea la o reţea Wi-Fi ascunsă

O reţea Wi-Fi poate fi ascunsă, ceea ce înseamnă că numele reţelei nu este public. În acest caz, acesta nu va apărea în lista de reţele disponibile de pe ecranul Setări Wi-Fi şi o notificare nu va apărea când reţeaua este în raza de acţiune. Pentru a vă conecta la o reţea Wi-Fi ascunsă când aceasta se află în raza de acţiune, va trebui să introduceţi numele şi parola reţelei.
Important: Numele şi parola reţelei fac diferenţa între litere mari şi mici.
 1. Pe ecranul de start, glisaţi spre stânga.
 2. Apăsaţi Setări > Wi-Fi.
 3. Asiguraţi-vă că Wi-Fi este activat.
 4. Atingeţi avansat.
 5. Atingeţi , introduceţi numele reţelei şi apoi atingeţi adăugare.
 6. Pe ecranul Conectare, introduceţi parola şi apoi atingeţi terminat.

Deconectarea de la o reţea Wi-Fi

 1. Pe ecranul de start, glisaţi spre stânga.
 2. Apăsaţi Setări > Wi-Fi.
 3. Atingeţi comutatorul Reţea Wi-Fi activată/dezactivată pentru a dezactiva Wi-Fi şi a vă deconecta de la reţeaua wireless.

De asemenea, puteţi menţine apăsat numele reţelei şi apoi atingeţi ştergere pentru a vă deconecta. Dar această acţiune elimină setările de securitate, dacă aceasta este o reţea securizată şi va trebui să le reintroduceţi la următoarea conectare la această reţea Wi-Fi.

 
persoane l-au considerat util
Selectaţi o problemă din meniul vertical:
524
ro
46
*Introduceţi comentariul dvs. aici ...
windows-phone-8x-by-htc
Vă mulţumim!
ARTICOLE SIMILARE
topic_tag-connections_internet-wifi