Informaţii de bază despre aparatul foto

Informaţii de bază despre aparatul foto

Indiferent dacă sunteţi într-o călătorie de afaceri sau de plăcere, bucuraţi-vă de realizarea fotografiilor şi videoclipurilor cu aparatul foto.
  • Din ecranul Start, glisaţi la stânga şi apoi apăsaţi Aparat foto pentru a deschide aplicaţia Aparat foto.
  • Sau apăsaţi butonul APARAT FOTO.
Sfat: Ştiaţi că puteţi deschide aplicaţia Aparat foto chiar dacă afişajul este oprit sau blocat? Menţineţi apăsat butonul APARAT FOTO.

Ecranul Vizor

Veţi vedea următoarele comenzi pe ecran în cadrul ecranului Vizor:

Comutator mod Foto/Video
Comutator mod aparat foto frontal/principal
Mod bliţ
Lumină video
Obiective aparat foto
Mergeţi la rola camerei
Notă: Bliţul şi lumina video nu sunt disponibile atunci când:
  • Utilizaţi aparatul foto frontal.
  • Bateria este prea descărcată.

Transfocare

Înainte de a face o fotografie sau un videoclip, puteţi mări sau micşora imaginea.
Depăraţi sau ciupiţi cu degetele pe ecran pentru a mări sau micşora imaginea.

Modificarea setărilor

  1. Apăsaţi > setări foto sau setări video pentru a alege dintre diferite rezoluţii.
  2. Pentru a salva setările, apăsaţi salvare după ce faceţi modificarea.
Sfat: Pentru a găsi mai multe setări pentru aparatul foto glisaţi la stânga din ecranul Start şi apoi apăsaţi Setări. Apoi glisaţi la lista aplicaţiilor şi apăsaţi fotografii+aparat foto.
0 persoane l-au considerat util