Utilizarea Ceas

Utilizarea Ceas

Despre miniaplicaţia Ceas HTC

Utilizaţi miniaplicaţia Ceas HTC pentru a vedea data, ora şi locaţia curentă. De asemenea, puteţi utiliza Ceas pentru a afişa ora dintr-un alt oraş.

Schimbarea oraşului pentru miniaplicaţia Ceas

Puteţi schimba oraşul pe care să-l folosiţi pentru miniaplicaţia Ceas.
Dacă doriţi să afişaţi ora unui alt oraş, puteţi să:
 • Editaţi setările miniaplicaţiei. Ţineţi apăsat pe miniaplicaţia Ceas din ecranul iniţial, apoi glisaţi-o către butonul Editare. Selectaţi oraşul pe care doriţi să-l afişaţi.
 • Adăugaţi o altă miniaplicaţie Ceas în ecranul Ecran iniţial extins. Selectaţi dintr-o varietate de aspecte şi modele şi alegeţi oraşul pe care îl doriţi afişat.

Folosirea aplicaţiei Ceas

Obţineţi mai multe funcţii ale aplicaţiei Ceas decât cele obişnuite - data şi ora. Folosiţi HTC Wildfire S ca ceas de birou cu informaţii meteo sau ca ceas internaţional, astfel încât să puteţi verifica ora în mai multe oraşe din lume. De asemenea, îl puteţi utiliza ca ceas deşteptător, cronometru şi temporizator.
Pentru a deschide aplicaţia Ceas, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
 • Apăsaţi miniaplicaţia Ceas de pe ecranul iniţial.
 • Din ecranul iniţial, apăsaţi şi apoi apăsaţi Ceas.
Apăsaţi filele din rândul de jos sau glisaţi degetul peste file pentru a comuta între diferitele funcţii ale aplicaţiei Ceas.

Utilizarea funcţiei Ceas de birou

Deschiderea aplicaţiei Ceas vă aduce direct în ecranul Ceas de birou.

Ceasul de birou afişează data, ora şi starea curentă a vremii. De asemenea, afişează un indicator pentru alarmă şi un indicator pentru nivelul de încărcare al bateriei. Puteţi estompa ecranul astfel încât să fie afişate doar ora şi data.

 • Apăsaţi pe informaţiile meteo pentru a deschide aplicaţia Meteo, unde puteţi vedea prognoza meteo pentru zilele următoare.
 • Apăsaţi pentru a estompa luminozitatea ecranului şi pentru a afişa numai ora şi data pe Ceasul de birou. Pentru a lumina din nou ecranul apăsaţi oriunde în ecran.
 • Apăsaţi pentru a estompa luminozitatea ecranului şi pentru a intra în modul economizor ecran. În modul economizor ecran, ora şi data îşi vor schimba poziţia pe ecran la fiecare câteva minute. Pentru a lumina din nou ecranul apăsaţi oriunde în ecran.

Utilizarea funcţiei Ora pe glob

Utilizaţi aplicaţia Ceas, fila Ora pe glob, pentru a verifica simultan ora curentă în mai multe locuri de pe glob. De asemenea, puteţi seta oraşul dvs., puteţi adăuga mai multe oraşe la lista ceasului internaţional şi puteţi seta manual zona de fus orar, data şi ora dvs.

Setarea oraşului dvs. de domiciliu

 1. În fila Ora pe glob, apăsaţi şi apoi apăsaţi Setări acasă.
 2. Introduceţi numele oraşului dvs. Pe măsură ce introduceţi literele, lista este filtrată pentru a vă arăta oraşele şi ţările care se potrivesc.
 3. Derulaţi prin listă şi apăsaţi pe oraşul dvs.

Setarea fusului orar, a datei şi orei

Pentru a seta manual pe HTC Wildfire S zona de fus orar, data şi ora, trebuie să dezactivaţi mai întâi sincronizarea automată a orei.
 1. În fila Ora pe glob, apăsaţi şi apoi apăsaţi Setări ora locală.
 2. Debifaţi caseta Automat şi setaţi corespunzător fusul orar, ziua şi ora.
Sfat: Din ecranul iniţial, puteţi apăsa, de asemenea, şi apoi apăsaţi Setări > Data & ora pentru a deschide ecranul Setări dată & oră.

Adăugarea unui oraş în ecranul Ora pe glob

Adăugaţi mai multe oraşe în ecranul Ora pe glob astfel încât să puteţi verifica instantaneu data şi ora în oraşele respective.
 1. În fila Ora pe glob, apăsaţi Adăugare oraş.
 2. Introduceţi numele oraşului pe care doriţi să îl adăugaţi. Pe măsură ce introduceţi literele, lista este filtrată pentru a vă arăta oraşele şi ţările care se potrivesc.
 3. Derulaţi prin lista cu locaţiile potrivite şi apăsaţi oraşul pe care doriţi să îl adăugaţi.

Setarea unei alarme

Puteţi utiliza ecranul Ceas al aplicaţieis Ceas pentru a configura una sau mai multe alarme de deşteptare.
 1. În fila Alarme, bifaţi caseta unei alarme şi apoi apăsaţi pe alarma respectivă.
 2. Pe ecranul Setare alarme, glisaţi degetul în sus sau în jos pentru a naviga cu rotiţele de pe ecran pentru oră şi setaţi ora alarmei.
 3. Derulaţi prin ecranul Setare alarme pentru a vizualiza toate opţiunile de alarmă disponibile. Puteţi:
  • Introduce o Descriere pentru alarme şi puteţi alege un Sunet alarmă de folosit.
  • Apăsaţi Repetare. Selectaţi zilele săptămânii în care doriţi să sune alarma şi apoi apăsaţi OK.
  • Bifaţi caseta Vibrare
 dacă doriţi ca HTC Wildfire S să şi vibreze atunci când sună alarma.
 4. Când aţi terminat setarea alarmei, apăsaţi Efectuat.
Sfat:
 • Pentru a dezactiva o alarmă, debifaţi caseta alarmei respective.
 • Dacă trebuie să setaţi mai mult de trei alarme, apăsaţi în ecranul Alarme şi apoi apăsaţi Adăugare alarmă.

Ştergerea unei alarme

 1. În fila Alarme, apăsaţi , apoi apăsaţi Ştergere.
 2. Selectaţi alarmele pe care doriţi să le ştergeţi şi apoi apăsaţi Ştergere.

Schimbarea setărilor pentru sunetul alarmei

În fila Alarme, apăsaţi şi apoi apăsaţi Setări. Puteţi schimba următoarele setări:
Alarmă în modul silenţios Selectată în mod implicit, această opţiune face posibil ca alarma să sune chiar şi atunci când volumul este setat la modul silenţios. Debifaţi această casetă dacă doriţi să închideţi sonorul alarmei atunci când HTC Wildfire S se află în modul silenţios.
Volum alarmă Setaţi nivelul de volum pe care îl doriţi pentru alarmă.
Durată de amânare Setaţi intervalul de timp de amânare dintre alarme.
Comportament buton lateral Alegeţi un comportament pentru alarmă atunci când apăsaţi butonul lateral (MAI TARE/MAI ÎNCET). Puteţi seta butonul pentru amânare, anularea alarmei sau dezactivarea butonului. Butonul lateral funcţionează numai atunci când ecranul nu este blocat.
0 persoane l-au considerat util