Copierea persoanelor de contact pe cartela de memorie

Copierea persoanelor de contact pe cartela de memorie

  1. Din ecranul iniţial, apăsaţi > Persoane.
  2. Apăsaţi şi apoi apăsaţi Import/Export > Export pe cartela SD.
  3. Selectaţi un cont sau un tip de persoane de contact pentru a le exporta, apoi apăsaţi OK.

Importarea persoanelor de contact de pe cartela de memorie

Puteţi importa doar persoanele de contact care au fost exportate pe cartela de stocare utilizând funcţia Exportare pe cartela SD.
  1. Din ecranul iniţial, apăsaţi > Persoane.
  2. Apăsaţi şi apoi apăsaţi Import/Export > Import de pe cartela SD.
  3. Dacă aveţi conturi Google sau Exchange ActiveSync configurate pe HTC Wildfire S, apăsaţi tipul de persoane de contact importate.
0 persoane l-au considerat util