Setări & Servicii
Copierea setărilor pe Google
Setări & Servicii

Copierea setărilor pe Google

Puteţi alege să copiaţi automat anumite setări, cum ar fi Wi-Fi şi marcajele pe serverele Google utilizând contul dvs. Google pentru a le putea recupera când este necesar.
  1. Din ecranul principal, apăsaţi şi apoi apăsaţi Setări.
  2. Apăsaţi Confidenţialitate şi selectaţi caseta de validare Copiere de rezervă setările mele.
 
persoane l-au considerat util
Selectaţi o problemă din meniul vertical:
399
ro
46
*Introduceţi comentariul dvs. aici ...
htc-sensation
Vă mulţumim!
ARTICOLE SIMILARE