Înregistrarea notelor

Înregistrarea notelor

Utilizaţi Note pentru a nota idei, întrebări şi orice altceva. Introduceţi un text, înregistraţi audio, ataşaţi fotografii şi documente şi chiar legaţi notele de un eveniment întâlnire.
Sfat: Creaţi un cont nou sau conectaţi-vă la contul Evernote de pe HTC Sensation dacă doriţi să faceţi copii de rezervă ale notiţelor dvs. pe serverul online securizat Evernote. Pentru detalii, vizitaţi www.evernote.com/about/learn_more.
Din ecranul principal, apăsaţi pe > Note.

Crearea unui blocnotes

 1. Din ecranul principal Note, apăsaţi pentru a deschide un meniu de selectare şi apoi apăsaţi Blocnotes nou.
 2. Tastaţi un titlu pentru blocnotes.
 3. Apăsaţi Blocnotes local pentru a salva blocnotesul pe HTC Sensation sau apăsaţi Blocnotes sincronizat pentru a vă sincroniza notele cu contul dvs. Evernote.
 4. Apăsaţi Creare.
Pentru a deschide sau comuta la un alt blocnotes, apăsaţi pur şi simplu pe din nou, apoi apăsaţi pe numele unui blocnotes.

Sincronizarea manuală a notelor

Notă: Trebuie să vă conectaţi la contul dvs. Evernote de pe HTC Sensation pentru a începe sincronizarea notelor.
 1. Pe ecranul principal al aplicaţiei Note, apăsaţi şi apoi apăsaţi Toate notele.
 2. Apăsaţi şi apoi apăsaţi Sincronizare.

Compunerea unei note

 1. Cu un blocnotes deschis, apăsaţi .
 2. Tastaţi un titlu pentru notă.
 3. Compuneţi nota:
  • Apăsaţi nota şi apoi începeţi să introduceţi textul.
  • Apăsaţi pe pentru a porni şi a opri înregistrarea audio.
  • Apăsaţi şi alegeţi un tip de fişier.
  • Apăsaţi pentru a crea un desen şi a-l introduce în nota dvs.
  • Apăsaţi pentru a face o fotografie şi a o introduce în nota dvs.
 4. Apăsaţi şi apoi apăsaţi Salvare.
Puteţi lega o notă la un eveniment în Calendar. Apăsaţi şi apoi apăsaţi Calendar.

Crearea unui desen

Puteţi să creaţi un desen, o mâzgăleală sau o ilustraţie şi să le includeţi în nota dvs.
 1. Cu o notă deschisă, apăsaţi .
 2. Alegeţi o culoare de utilizat.
 3. Trageţi zona goală utilizând vârful degetului.
 4. Dacă trebuie să ştergeţi o parte a desenului, apăsaţi şi apoi deplasaţi degetul la stânga şi la dreapta pe zona pe care doriţi să o ştergeţi. De asemenea, puteţi să apăsaţi Anulare pentru a şterge ultima tastare efectuată.
 5. Apăsaţi Salvare pentru a introduce desenul într-o notă.

Examinarea unei notiţe

Redarea unei înregistrări audio în Note

După înregistrarea unei întâlniri, puteţi asculta clipul audio pentru a analiza punctele cheie. Dacă aţi luat note în timpul înregistrării, se adaugă „marcaje de timp” (mici noduri colorate în bara audio) pentru a corela notiţele dvs. cu intervalul de timp al înregistrării audio.
 1. Deschideţi o notă în care aţi înregistrat un clip voce.
 2. Apăsaţi pentru a reda înregistrarea audio.
 3. Apăsaţi sau pentru a merge la marcajul de timp anterior sau următor. Atunci când mergeţi de la un marcaj de timp la altul, veţi vedea o miniatură a notei pentru o previzualizare rapidă a ceea ce aţi notat în timpul înregistrării.
Sfat: Puteţi apăsa, de asemenea, pe un anumit element din nota dvs. pentru a face saltul la marcajul său de timp şi pentru a asculta înregistrarea audio înregistrată în acel moment.

Partajarea unei note

 1. Cu un blocnotes deschis, apăsaţi nota pe care doriţi să o partajaţi.
 2. Apăsaţi şi apoi apăsaţi Partajare notiţă.
 3. Alegeţi modul în care doriţi să partajaţi nota.
Notă:
 • Pentru majoritatea opţiunilor de partajare, notele sunt automat convertite şi trimise ca imagini.
 • Puteţi tipări notele când HTC Sensation este conectat la imprimantă prin Wi-Fi.
0 persoane l-au considerat util