Folosirea Google+

Folosirea Google+

Cu Google+, puteţi vedea actualizările prietenilor dvs., publica propriile actualizări şi avea conversaţii cu prietenii dvs. din cercurile Google+.
Pentru a deschide Google+, din ecranul principal, apăsaţi > Google+.
Sfat: Pentru a afla ce puteţi face şi a obţine ajutor în Google+, apăsaţi şi apoi apăsaţi Ajutor.
0 persoane l-au considerat util