Copierea de rezervă a mesajelor text

Copierea de rezervă a mesajelor text

  1. Din ecranul principal, apăsaţi pe > Mesaje.
  2. Apăsaţi şi apoi apăsaţi Copiere de rezervă SMS > Copiere de rezervă SMS.
  3. Introduceţi un nume pentru fişierul copiei de rezervă şi apoi apăsaţi pe OK.

Importul mesajelor text

Puteți importa doar mesajele text care au fost exportate utilizând caracteristica Copiere de rezervă SMS.
  1. Din ecranul principal, apăsaţi pe > Mesaje.
  2. Apăsaţi şi apoi apăsaţi Copiere de rezervă SMS > Restabilire SMS.
  3. Apăsaţi fişierul copie de rezervă de importat.
  4. Apăsaţi pe OK.
0 persoane l-au considerat util