Setări & Servicii
Wi‑Fi
Setări & Servicii

Wi-Fi

Pentru a utilizaWi-Fi, trebuie să accesaţi un punct de acces wireless, denumit şi „hotspot”. Disponibilitatea şi puterea semnalului Wi-Fi va varia în funcţie de obiectele, cum ar fi clădirile sau un simplu perete între camere, prin care semnalul Wi-Fi trebuie să treacă.

Activarea Wi-Fi şi conectarea la o reţea mobilă

 1. Din ecranul iniţial, apăsaţi pe , apoi apăsaţi pe Setări > Conexiuni fără fir şi reţele.
 2. Bifaţi caseta de selectare Wi-Fi pentru a activa Wi-Fi.

  HTC Rhyme va căuta reţelele wireless disponibile.

 3. Apăsaţi Setări Wi-Fi.

  Reţelele Wi-Fi detectate vor fi afișate în secţiunea Reţele Wi-Fi.

  Notă: Dacă reţeaua wireless pe care o doriţi nu este afișată, apăsaţi Adăugare reţea Wi-Fi pentru a o adăuga manual.
 4. Apăsaţi reţeaua Wi-Fi la care doriţi să vă conectaţi.
  Notă: Dacă aţi selectat o reţea securizată, vi se va solicita introducerea codului de reţea sau a parolei.
 5. Apăsaţi Conectare.

Atunci când HTC Rhyme este conectat la reţeaua wireless, pictograma Wi-Fi va apărea în bara de stare şi va indica puterea aproximativă a semnalului (numărul de benzi care se aprind).

La următoarea conectare a HTC Rhyme la o reţea wireless securizată pe care aţi mai accesat-o, nu vi se va mai cere să introduceţi parola sau alte informaţii de securitate încă o dată, cu excepţia cazului în care aţi resetat HTC Rhyme la setările implicite din fabrică.

Conectarea la o reţea Wi-Fi cu securizare EAP-TLS

Poate fi necesar să instalaţi certificatul de reţea (*.p12) pe HTC Rhyme înainte să vă puteţi conecta la o reţea Wi-Fi cu protocolul de autentificare EAP-TLS.
 1. Salvaţi fişierul certificat în directorul rădăcină al cardului de stocare.
 2. Din ecranul iniţial, apăsaţi pe , apoi apăsaţi pe Setări > Securitate.
 3. Apăsaţi Instalare de pe cartela SD.
 4. Selectaţi certificatul de reţea necesar pentru conectarea la reţeaua EAP-TLS.
 5. Activaţi Wi-Fi şi conectaţi-vă la o reţea wireless.

Verificarea stării reţelei wireless

 1. Din ecranul iniţial, apăsaţi pe , apoi apăsaţi pe Setări > Conexiuni fără fir şi reţele.
 2. În ecranul Wireless şi reţele, apăsaţi Setări Wi-Fi, apoi apăsaţi reţeaua wireless la care HTC Rhyme este conectat în acel moment.
O casetă cu mesaj va fi afişată, arătând numele reţelei Wi-Fi starea, viteza, puterea semnalului şi altele.
Notă: Dacă doriţi să ştergeţi setările pentru această reţea, apăsaţi Ignorare. Dacă doriţi să vă reconectaţi la o reţea wireless, pe care aţi şters-o, va trebui să selectaţi din nou reţeaua wireless din lista reţelelor Wi-Fi disponibile. Dacă este o reţea wireless securizată, va trebui să introduceţi din nou acreditările reţelei wireless.

Conectarea la o altă reţea Wi-Fi

 1. Din ecranul iniţial, apăsaţi pe , apoi apăsaţi pe Setări > Conexiuni fără fir şi reţele.
 2. Apăsaţi Setări Wi-Fi. Reţelele Wi-Fi detectate sunt afişate în secţiunea Reţele Wi-Fi.
 3. Pentru a căuta manual reţele Wi-Fi disponibile, pe ecranul Wi-Fi apăsaţi , și apoi apăsaţi Scanare.
 4. Apăsaţi altă reţea Wi-Fi la care doriţi să vă conectaţi.
 
persoane l-au considerat util
Selectaţi o problemă din meniul vertical:
431
ro
46
*Introduceţi comentariul dvs. aici ...
htc-rhyme
Vă mulţumim!
ARTICOLE SIMILARE
topic_tag-connections_internet-wifi