Introducerea cuvintelor cu text predictiv

Introducerea cuvintelor cu text predictiv

Tastatura de pe ecran are text predictiv, care vă ajută să tastaţi cu rapiditate şi acurateţe. Introducerea textului predictiv este activată în mod predefinit şi, pe măsură ce tastaţi, vi se afişează sugestii de cuvinte.
Pentru a introduce un cuvânt în modul predictiv, efectuaţi una dintre următoarele operaţiuni:
 • Dacă vedeţi cuvântul dorit evidenţiat în verde sau portocaliu, puteţi pur şi simplu să apăsaţi bara de spaţiu pentru a introduce cuvântul în textul dvs.
 • Dacă vedeţi cuvântul dorit menţionat printre sugestii, înainte de a-l termina de tastat integral, apăsaţi cuvântul sugerat pentru a-l introduce în text.
 • Dacă există o săgeată în partea dreaptă a listei de sugestii, apăsaţi săgeata pentru a vedea mai multe sugestii.

Stabilirea unei a doua limbi pentru tastatură

În afară de limba tastaturii pe care o folosiţi în momentul de faţă, puteţi stabili textul predictiv pentru a utiliza două limbi. Pe măsură ce tastaţi, veţi obţine sugestii de cuvinte în cele două limbi pe care le-aţi selectat.
 1. Din ecranul iniţial, apăsaţi pe , apoi apăsaţi pe Setări > Limbă şi tastatură > Introducere prin atingere.
 2. Apăsaţi Predicţie bilingvă şi apoi alegeţi limba pe care o doriţi.

Adăugarea unui cuvânt în dicţionarul de text predictiv

HTC Rhyme este însoţit de o listă de cuvinte la care face referire pentru sugestiile de text predictiv. În momentul în care introduceţi text folosind tastatura Standard, dacă apăsaţi orice cuvânt din lista de sugestii, acesta este adăugat automat la dicţionarul cu text predictiv, dacă nu era deja în dicţionar.

Puteţi, de asemenea, să adăugaţi manual un cuvânt în listă.

 1. Din ecranul iniţial, apăsaţi pe , apoi apăsaţi pe Setări > Limbă şi tastatură > Introducere prin atingere.
 2. Apăsaţi Dicţionar personal > Editare dicţionar personal > .
 3. Introduceţi cuvântul pe care doriţi să-l adăugaţi, apoi apăsaţi OK.

Modificarea sau ştergerea unui cuvânt din dicţionarul cu text predictiv

Puteţi să modificaţi sau să ştergeţi cuvinte pe care le-aţi adăugat anterior la dicţionarul cu text predictiv.
 1. Din ecranul iniţial, apăsaţi pe , apoi apăsaţi pe Setări > Limbă şi tastatură > Introducere prin atingere.
 2. Apăsaţi Dicţionar personal > Modificare dicţionar personal
  • Pentru a modifica un cuvânt, tastaţi cuvântul respectiv.
  • Pentru a şterge cuvinte din dicţionar, apăsaţi şi apăsaţi Ştergere. Apoi alegeţi cuvintele pe care doriţi să le ştergeţi şi apăsaţi Ştergere.

Copiaţi dicţionarul dvs. personal pe cartela de memorie

Dacă aveţi instalată o cartelă de memorie, puteţi face o copie de rezervă a noilor cuvinte pe care le-aţi adăugat la dicţionarul cu text predictiv.
 1. Din ecranul iniţial, apăsaţi pe , apoi apăsaţi pe Setări > Limbă şi tastatură > Introducere prin atingere.
 2. Apăsaţi Dicţionar personal > Sincronizare dicţionar personal > Copiere pe cartela de memorie.
 3. Când vi se solicită, apăsaţi OK.

Importarea dicţionarului personal de pe cartela de memorie

 1. Din ecranul iniţial, apăsaţi pe , apoi apăsaţi pe Setări > Limbă şi tastatură > Introducere prin atingere.
 2. Apăsaţi Dicţionar personal > Sincronizare dicţionar personal > Restabilire de pe cartela de memorie.
 3. Când vi se solicită, apăsați OK.
0 persoane l-au considerat util