Informaţi persoane de contact şi conversaţii

Informaţi persoane de contact şi conversaţii

Atunci când apăsaţi un contact în ecranul Persoane, se deschide ecranul cu detaliile de contact, unde sunt afişate informaţiile stocate pentru acea persoană de contact.
Ecranul Detalii persoane de contact are următoarele file:

Detalii

Sunt afişate informaţiile stocate pentru respectiva persoană de contact. Contactaţi în mod direct persoana de contact apăsând pe oricare dintre metodele afişate. De exemplu, dacă persoana de contact are salvat un număr de telefon de la birou, apăsaţi Apelare la birou.

Fir

Afişează mesajele SMS şi e-mailurile pe care le-aţi primit de la persoana de contact. De asemenea, aceasta listează toate apelurile sosite, efectuate şi pierdute către şi de la persoana de contact.

Din această filă, puteţi răspunde la un mesaj, trimite un e-mail sau puteţi apela persoana de contact.

Actualizări

Arată actualizările persoanei de contact şi evenimentele din conturile de reţele sociale la care v-aţi legat, cum ar fi Facebook, Twitter şi Flickr.

Dacă vedeţi o notificare despre ziua de naştere a persoanei de contact în secţiune Evenimente, puteţi apăsa notificarea pentru a alege modul în care vreţi să îi trimiteţi urările dvs, cum ar fi să îi scrieţi pe peretele de pe Facebook.

Galerie

Afişează albumele şi fotografiile persoanelor de contact legate din Facebook şi Flickr.

Modificarea informaţiilor persoanei de contact

  1. Din ecranul iniţial, apăsaţi pe > Persoane.
  2. Apăsaţi şi ţineţi apăsată persoana de contact şi apoi apăsaţi Editare contact.
    Notă: Detaliile de contact ale persoanelor dvs. de contact de pe Facebook şi Twitter nu pot fi editate.
  3. Introduceţi informaţia nouă despre persoana de contact.
  4. Apăsaţi Salvare.

Ştergerea persoanelor de contact

  1. Din ecranul iniţial, apăsaţi pe > Persoane.
  2. Apăsaţi şi apoi apăsaţi Ștergere.
  3. Selectaţi persoanele de contact pe care doriţi să le ştergeţi şi apoi apăsaţi Ştergere.
  4. Când vi se solicită, apăsați OK.
0 persoane l-au considerat util