COMUNICAŢII
Fuzionarea informaţiilor de contact
COMUNICAŢII

Fuzionarea informaţiilor de contact

Dacă aveţi aceleaşi persoane de contact pe HTC Rhyme, Contul Google şi conturile din reţele sociale cum ar fi Facebook şi Twitter, HTC Rhyme va încerca să le unească automat sau vă va lăsa să decideţi ce intrări de persoane de contact doriţi să uniţi. Unirea persoanelor de contact identice evită intrările duplicat în lista persoanelor dvs. de contact.

Acceptarea sugestiilor de persoane de contact care se potrivesc

Când HTC Rhyme găseşte persoane de contact care pot fi fuzionate, veţi vedea o pictogramă de legătură în spaţiul de notificare din bara de stare.

 1. Glisaţi în jos panoul Notificări şi apoi apăsaţi Sugestie contacte care corespund. Veţi vedea o listă cu persoane de contact sugerate ce corespund.
 2. Pentru fuzionare, apăsaţi .
 3. Apăsaţi OK.
Notă: Dacă nu doriţi să fuzionaţi nicio persoană de contact, apăsaţi Anulare toate.

Vizualizarea listei cu toate contactele legate

 1. Din ecranul iniţial, apăsaţi pe > Persoane.
 2. Apăsaţi şi apoi apăsaţi Contacte conectate (sau Mai mult > Persoane de contact legate). Ecranul Toate persoanele de contact legate se deschide şi puteţi vedea în acesta tipurile de conturi şi informaţiile fuzionate.
 3. Puteţi selecta să întrerupeţi legătura unui tip de cont sau să o refaceţi.
 4. După ce aţi terminat, apăsaţi OK.

Fuzionarea manuală a informaţiilor persoanelor de contact

 1. Din ecranul iniţial, apăsaţi pe > Persoane.
 2. Apăsaţi numele persoanei de contact (nu pictograma sau fotografia) cu care doriţi să creaţi o legătură.
 3. Apăsaţi sau (dacă sunt sugerate legături).
 4. Puteţi:
  • În fila Sugerare legături, apăsaţi pentru a lega persoana de contact la un cont.
  • În fila Adăugare contact, apăsaţi una dintre opţiuni pentru a stabili legătura cu o altă persoană de contact.

Întreruperea legăturii

 1. Din ecranul iniţial, apăsaţi pe > Persoane.
 2. Apăsaţi numele persoanei de contact (nu pictograma sau fotografia) a cărei legătură doriţi să o întrerupeţi.
 3. Apăsaţi .
 4. În secţiunea Contacte conectate, apăsaţi în dreptul unui tip de cont pentru a întrerupe legătura.
 
persoane l-au considerat util
Selectaţi o problemă din meniul vertical:
431
ro
46
*Introduceţi comentariul dvs. aici ...
htc-rhyme
Vă mulţumim!
ARTICOLE SIMILARE
topic_tag-people-merge_contact_info