Importarea contactelor din cartela SIM

Importarea contactelor din cartela SIM

Cânt importaţi persoane de contact de pe SIM, puteţi fie să le memoraţi în HTC Rhyme sau să le adăugaţi la persoanele dvs. de contact Google sau Exchange ActiveSync, dacă aţi configurat conturile aferente.
  1. Din ecranul iniţial, apăsaţi pe > Persoane.
  2. Apăsaţi şi apoi apăsaţi Importaţi/Exportaţi > Import de pe cartela SIM.
  3. Dacă aveţi conturi Google sau Exchange ActiveSync configurate pe HTC Rhyme, apăsaţi tipul pentru persoanele de contact importate.
  4. Efectuaţi una din următoarele operaţiuni:
    • Apăsaţi una sau mai multe persoane de contact de pe cartela SIM pe care doriţi să le importaţi.
    • Pentru a importa toate persoanele de contact, apăsaţi pe Selectare toate.
  5. Apăsaţi Salvare.
0 persoane l-au considerat util