Înregistrarea clipurilor video
Capturaţi videoclipuri cu încetinitorul, apoi partajaţi-le pe TV

Înregistrarea clipurilor video

 1. Din ecranul iniţial, apăsaţi pe > Cameră video.
 2. Alegeţi calitatea clipului şi celelalte setări ale camerei video pe care doriţi să le folosiţi.
 3. Alegeţi un anumit efect pentru clipul dvs. video.
 4. Încadraţi subiectul dumneavoastră pe ecranul Vizor.
 5. Apăsaţi pentru a începe înregistrarea.
 6. Puteţi să măriţi sau să micşoraţi şi în timp ce filmaţi.
 7. Puteţi schimba focalizarea către un subiect sau zonă diferită, apăsându-le din ecranul Vizor.
 8. Apăsaţi butonul bliţ pentru a aprinde sau a stinge lumina camerei video în timp ce înregistraţi.
  Lumina aprinsă
  Lumina stinsă
 9. Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi din nou .
 10. Alegeţi ce doriţi să faceţi cu clipul video pe care tocmai l-aţi înregistrat.
0 persoane l-au considerat util