Înregistrarea locurilor favorite cu HTC Footprints

Înregistrarea locurilor favorite cu HTC Footprints

HTC Footprints oferă un mod facil de a înregistra locurile dvs. favorite şi a le revizita. Puteţi realiza o fotografie unei locaţii, precum un restaurant sau obiectiv turistic, şi o puteţi stoca împreună cu datele GPS, adresa străzii, numărul de telefon etc.

Următoarea dată când doriţi să vizitaţi acelaşi loc, trebuie doar să deschideţi urma de paşi. Puteţi apoi vizualiza locaţia pe hartă, o puteţi căuta pe Web şi multe altele.

Adăugarea unei locaţii ca footprint

 1. Căutaţi destinaţia unde doriţi să ajungeţi.
 2. Apăsaţi > Salvare în Footprints.
 3. Introduceţi un nume şi alte detalii pentru footprint.
 4. Puteţi să:
  • Apăsaţi pentru a face o fotografie şi a o adăuga ca fotografie pentru footprint.
  • Apăsaţi caseta text Notele mele pentru a adăuga o notă pentru footprint.
 5. Apăsaţi Salvare.

Revizitarea unui footprint

 1. În Locations, apăsaţi pe > Footprints.
 2. Apăsaţi footprintul pe care doriţi să-l revizitaţi.
 3. În Acţiuni, alegeţi opţiunea dorită, cum ar fi obţinerea de îndrumări.
  Sfat:
  • Apăsaţi > Căutare în apropiere pentru a căuta stabilimentele din apropiere.
  • Apăsaţi pe previzualizarea hărţii pentru a vizualiza footprintul pe hartă.

Editarea sau ştergerea unui footprint

 1. În Locations, apăsaţi pe > Footprints.
 2. Apăsaţi şi ţineţi apăsat footprintul pe care doriţi să-l modificaţi sau să-l ştergeţi.
 3. Apăsaţi Editare sau Ştergere din meniul cu opţiuni.

Ştergerea mai multor footprinturi

 1. În Locations, apăsaţi pe > Footprints.
 2. Apăsaţi > Ştergere.
 3. Selectaţi footprinturile pe care doriţi să le ştergeţi şi apoi apăsaţi Ştergere.

Exportare footprinturi

Faceţi copii de rezervă ale fişierelor footprint prin exportarea acestora. De asemenea, puteţi deschide fişiere footprint exportate în alte aplicaţii, cum ar fi Google Earth pe PC-ul dvs.
 1. În Locations, apăsaţi pe > Footprints.
 2. Apăsaţi > Export.
 3. Selectaţi footprinturile de exportat, şi apoi apăsaţi Export. Fişierele footprint sunt exportate ca fişiere .kmz. Dacă aţi exportat simultan mai multe fişiere footprint, acestea sunt salvate împreună într-un fişier .kmz.
Sfat: După exportare, apăsaţi Trimitere dacă doriţi să partajaţi fişierul .kmz.

Importare footprinturi

Recuperaţi fişierele footprints pentru care aţi făcut anterior copii de rezervă. De asemenea, puteţi să importaţi fişiere .kmz pe care le-aţi salvat în alte aplicaţii.
 1. În Locations, apăsaţi pe > Footprints.
 2. Apăsaţi > Import > Date Footprints.
  Sfat: De asemenea, puteţi apăsa Fotografii pentru a importa o imagine care poate avea adăugate informaţii de tip footprint.
 3. În fila Tip, apăsaţi pe fişierul pe care doriţi să-l importaţi.
 4. Apăsaţi Import.
0 persoane l-au considerat util