Înregistrarea videoclipurilor

Înregistrarea videoclipurilor

  1. Deschideţi aplicaţia Aparat foto.
  2. Când sunteţi gata să începeţi înregistrarea, apăsaţi .
  3. În timp ce înregistraţi, puteţi să:
    • Măriţi sau micşoraţi imaginea după cum doriţi.
    • Schimbaţi focalizarea către un subiect sau zonă diferită, apăsându-le din ecranul Vizor.
    • Apăsaţi pictograma bliţ pentru a porni sau opri bliţul.
  4. Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi .

Realizarea unei fotografii în timp ce înregistraţi un videoclip (VideoPic)

Important: Verificaţi setarea scenei pe Normal pentru a utiliza această funcţie.
În timp ce înregistraţi un videoclip folosind aparatul foto principal, apăsaţi pentru a captura o imagine statică a subiectului dvs.
0 persoane l-au considerat util