APLICAŢII ŞI FUNCŢII
Informaţii de bază despre aparatul foto
APLICAŢII ŞI FUNCŢII

Informaţii de bază despre aparatul foto

Faceţi fotografii şi videoclipuri excelente cu aparatul foto şi faceţi-le şi mai memorabile prin aplicarea unei palete variate de efecte şi scene.

Deschideţi aplicaţia Aparat foto pentru a capta acel moment perfect. În timp ce aşteptaţi să faceţi fotografia următoare, comutaţi HTC One SV în modul inactiv. Atunci când sunteţi gata să faceţi din nou fotografii şi videoclipuri, apăsaţi din nou ALIMENTARE pentru a utiliza aparatul foto.

Utilizaţi comenzile de pe ecranul Vizor pentru a adăuga efecte, a mări sau micşora imaginea şi altele.

Transfocare

 • Înainte de a realiza o fotografie sau un videoclip, glisaţi cu degetul pe bara de transfocare pentru a apropia sau a depărta imaginea.
 • Depărtaţi două degete pentru a apropia sau apropiaţi-le pentru a depărta.
 • Când înregistraţi un videoclip, bara de transfocare este întotdeauna afişată pe ecran. Puteţi să apropiaţi sau să îndepărtaţi şi în timp ce filmaţi.

Comutarea între aparatul foto din faţa şi din spatele telefonului

În ecranul Vizor, puteţi face următoarele:

 • Trageţi marginea de sus sau de jos în vizualizarea peisaj.
 • Trageţi marginea din stânga sau din dreapta în vizualizarea portret.
 • Apăsaţi şi apoi apăsaţi comutatorul Frontal/Principal.
Notă: Anumite funcţii ale aparatului foto nu sunt disponibile atunci când utilizaţi aparatul foto frontal, ca de exemplu transfocarea.

Alegerea unui efect

Folosiţi efectele disponibile pentru aparatul foto pentru a da impresia că fotografiile dvs. au fost realizate cu ajutorul unor lentile sau filtre speciale. Puteţi adăuga şi anumite efecte la clipurile video.
 1. Apăsaţi .
 2. Derulaţi printre efectele disponibile şi apăsaţi unul care vă place.
  Sfat: Efectele marcate cu pot fi aplicate doar fotografiilor.

Setarea rezoluţiei

 1. În ecranul Vizor, apăsaţi .
 2. Din Setări, faceţi următoarele:
  • Apăsaţi Rezoluţie şi apoi alegeţi o rezoluţie pentru fotografie.
  • Apăsaţi Calitate video şi apoi alegeţi o rezoluţie video.

Alegerea unui mod bliţ

Apăsaţi pictograma bliţ pentru a alege un mod pentru bliţ.

Când utilizaţi Bliţ activat sau modul bliţ automat, aparatul foto setează în mod inteligent cea mai bună luminozitate a bliţului pentru fotografia dvs.

 
persoane l-au considerat util
Selectaţi o problemă din meniul vertical:
537
ro
46
*Introduceţi comentariul dvs. aici ...
htc-one-sv
Vă mulţumim!
ARTICOLE SIMILARE
topic_tag-camera-basics