Salvarea contactelor

Salvarea contactelor

  1. În fila Persoane, apăsaţi > Gestionare contacte.
  2. Apăsaţi Import/Export contacte > Export în spaţiul de stocare al telefonului.
  3. Selectaţi un cont sau un tip de persoane de contact pentru a le exporta, apoi apăsaţi OK.

Restabilirea contactelor

Puteţi să restabiliţi numai contacte care au fost salvate utilizând caracteristica Export în memoria telefonului.
  1. În fila Persoane, apăsaţi > Gestionare contacte.
  2. Apăsaţi Import/Export contacte > Import din spaţiul de stocare al telefonului.
  3. Dacă aveţi mai multe conturi configurate, apăsaţi tipul pentru contactele importate.
0 persoane l-au considerat util