Gestionarea conturilor dvs. online

Gestionarea conturilor dvs. online

Sincronizaţi automat toate conturile dvs.

  1. Deschideţi prin glisare panoul Notificări şi apoi apăsaţi > Conturi şi sincronizare.
  2. Apăsaţi comutatorul Sincronizare automată pornită/oprită pentru a porni sau a opri sincronizarea automată.

Sincronizarea manuală a unui cont

  1. Deschideţi prin glisare panoul Notificări şi apoi apăsaţi > Conturi şi sincronizare.
  2. Apăsaţi un tip de cont. Dacă sunt acceptate conturi multiple (cu ar fi pentru Exchange ActiveSync), apăsaţi contul pe care doriţi să-l sincronizaţi.
  3. Apăsaţi > Sincronizare acum.
    Sfat: Dacă aţi dezactivat sincronizarea automată, puteţi alege să actualizaţi manual anumite elemente ale contului. Apăsaţi pe un element din listă.

Modificarea setărilor de sincronizare pentru un cont

  1. Deschideţi prin glisare panoul Notificări şi apoi apăsaţi > Conturi şi sincronizare.
  2. Apăsaţi un tip de cont. Dacă sunt acceptate conturi multiple (cu ar fi pentru Exchange ActiveSync), apăsaţi contul pe care doriţi să-l modificaţi.
  3. Apăsaţi setarea de sincronizare pe care doriţi să o modificaţi.
0 persoane l-au considerat util