Înregistrarea clipurilor video

Înregistrarea clipurilor video

  1. Deschideţi Aparat foto din ecranul de blocare sau ecranul principal.
  2. Când sunteţi gata să începeţi înregistrarea, apăsaţi .
  3. În timp ce înregistraţi, puteţi să:
    • Măriţi sau micşoraţi imaginea după cum doriţi.
    • Puteţi schimba focalizarea către un subiect sau zonă diferită, apăsându-le din ecranul Vizor.
    • Apăsaţi pictograma bliţ pentru a porni sau opri bliţul.
  4. Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi .

Realizarea unei fotografii în timp ce înregistraţi un videoclip

În timp ce înregistraţi un videoclip folosind aparatul foto principal, apăsaţi pentru a captura o imagine statică a subiectului dvs.
0 persoane l-au considerat util